PKN
Protestantse Gemeente Wijhe
 
Rouwdiensten Rouwdiensten

Wilt u voor een uitvaartdienst gebruikmaken van:

  • de diensten van dominee of pastor, dan moet u of de uitvaartleider vóór het vaststellen van dag en tijdstip contact opnemen om te overleggen of zij dan beschikbaar is. In principe leidt de eigen wijkpastor/wijkpredikant de uitvaart. U bent vrij om een andere voorganger te kiezen, die wel voor eigen rekening komt. In vakantietijd zorgt de kerkenraad voor een vervanger. Bij afwezigheid van de voorganger kunt u bij de scriba, tel. (0570) 52 22 35, terecht. Hij wijst u verder;
  • de Nicolaaskerk, dan dient u of de uitvaartleider zo spoedig mogelijk maar vóór het vaststellen van dag en tijdstip contact op te nemen met de koster. Er is ruimte om voorafgaande aan de plechtigheid in de kerk te condoleren dan wel afscheid van de overledene te nemen;
  • 't Langhuus voor de uitvaartplechtigheid dan wel voor de broodmaaltijd, dan dient u of de uitvaartleider zo spoedig mogelijk maar vóór het vaststellen van dag en tijdstip contact op te nemen met de koster.

De kosten voor het gebruikmaken van de diensten van de voorganger dan wel de gebouwen of andere middelen staan vermeld onder het kopje Gebouwen > Nicolaaskerk en 't Langhuus > Verhuur van de gebouwen.

Eigen gemeenteleden
Na het eerste contact wordt door de voorganger een afspraak gemaakt met de directe nabestaanden. Gebruikelijk is dat er dan een gesprek volgt over wensen en verlangens van de overledene en de naaste kring. Een gesprek waarin ook de levensloop van de overledene aan bod komt. Is de naaste kring niet in staat om de overledene met eigen woorden in de plechtigheid te gedenken, dan kan de voorganger dat op zich nemen. De orde van dienst wordt in onderling overleg vastgesteld evenals het aantal 'Orden van dienst'. Is het nodig dat er een organist de liederen begeleidt, dan benadert de voorganger een organist uit de bestaande poule van organisten. Ook eventuele ambtsdragers worden door de voorganger benaderd.

Op de eerste zondag na de melding van het overlijden wordt de overledene in de morgendienst herdacht door het noemen van zijn naam en een gepaste stilte. In het kerkblad wordt door de voorganger een In memoriam geplaatst in het eerstvolgende nummer na de uitvaart. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar krijgen de nabestaanden, via het correspondentieadres, de uitnodiging om bij de gedachtenisdienst van de gemeente aanwezig te zijn.

Op de op de website gemelde kosten voor het gebruik van de diensten van de voorganger dan wel de gebouwen of andere middelen wordt een bedrag in mindering gebracht van driemaal de laatste drie jaar betaalde vrijwillige bijdrage.

Niet-gemeenteleden
Niet-gemeenteleden worden dezelfde mogelijkheden geboden als eigen gemeenteleden. De verleende diensten worden echter wel in rekening gebracht, tenzij men bij het eerste contact aangeeft dat dat niet of slechts ten dele mogelijk is. U krijgt dan bezoek van een lid van de kerkenraad, die een en ander met u overlegt.

terug
 
 
 

Inloggen

Zoeken
Vul een zoekterm in.

Postadres

Protestantse Gemeente Wijhe
Postbus 10
8130 AA Wijhe


Kerkblad Onderweg
Kopijdatum

Inleveren kopij: uiterlijk woensdag 23 januari 2019 vóór 19.00 uur,  liefst via e-mail: .

Bezorgers
Afhalen donderdag 31 januari 2019 vanaf 16.00 uur.


Webmaster
Opmerkingen over of wijzigingen voor deze website? Stuur een e-mail.


Scriba

0570-522235
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.