Kerkenraad Kerkenraad

Kerkenraad Protestantse Gemeente Wijhe

Moderamen    
Wiebren ten Dam   Ouderling
Kerkrentmeester
Preses kerkenraad.
Johanna  Boverhuis-Alberts   Scriba
Voorzitter
Pastorale Raad
Piet Mosterd   Voorzitter diaconie
Assesor
Ds. Martje Veenstra-Oving   Predikant
     
Pastorale raad    
Johanna Boverhuis-Alberts   Scriba
Voorzitter Pastorale raad
Lid Moderamen
Ds. Martje Veenstra-Oving
 
  Predikant
Lid Moderamen
Lenie van Geenen-Oudelaar   Ouderling
Kerkelijk werker
Everdien Maat-Meester   Ouderling vorming en toerusting
Teun van der Kolk   Ouderling jeugd
Gerry Voskamp-van Werven   Ouderling
Gerrit Dijkslag   Coördinerend ouderling wijk
Teresa Breedijk   Coördinerend ouderling wijk
AlbertJan Boks   Coördinerend ouderling wijk
Ali Voskuil   Coördinerend ouderling wijk Peperkamp
Jeanette Koekkoek-Dragt   Coördinerend ouderling wijk Buiten
Alie Grootenhuis   Coördinerend ouderling wijk ouderen
     
College van diakenen    
Piet Mosterd   Lid Moderamen
Voorzitter Diaconie
Gert Meester   Diaken
Penningmeester Diaconie
Sannie van Ravenhorst- van Munster   Diaken
Froukje Brevoord- Boeijenga   Diaken
Cor Oosterink   Diaken
     
College van kerkrentmeesters    
    (waarnemend) Voorzitter Ouderling-kerkrentmeester
Wiebren ten Dam   Ouderling-kerkrentmeester
Voorzitter College van Kerkrentmeesters 
Gerard Heideman   Ouderling-kerkrentmeester
Joke Schuurman-Posthoorn   Ouderling-kerkrentmeester
secretaresse Collega van Kerkrentmeesters
Harrie van Munster   Ouderling-kerkrentmeester
     
Pastoraat    
Ds. Martje Veenstra-Oving   Predikant
Lenie van Geenen-Oudelaar   Pastoraal werker
 Elselien Flikweert   Jeugd- en jongerenwerker Kerkenraad Protestantse Gemeente Wijhe in beeld

 


Moderamen

Wiebren ten Dam
Preses
Johanna Boverhuis- Albers
Scriba
Piet Mosterd
Assessor
Martje Veenstra-Oving
Predikant

Pastorale raad

     
Johanna Boverhuis Gerrit Dijkslag Everdien Maat   Lenie van Geenen   Teun van der Kolk
voorz. Pastorale raad coördinerend ouderling wijk ouderling vorming en toerusting   kerkelijk werker, ouderling   ouderling jeugd
   
Martje Veenstra-Oving Gerrie Voskamp Albert Jan Boks        
Predikant
Lid moderamen
ouderling wijk coördinerend
ouderling wijk
       

College van diakenen

                               
Piet Mosterd   Gert Meester  Sannie van
 Ravenhorst 
  Froukje Brevoord  Cor Oosterink
diaken; voorz. Diaconie   diaken; penn. Diaconie diaken   diaken diaken

College van kerkrentmeesters

   
  Wiebren ten Dam Gerard Heideman Joke Schuurman   Harrie van Munster
  ouderl.-krm; 
moderamen
ouderl.-krm ouderl.-krm
secretaris
  ouderl.-krm

Pastoraat

Martje Veenstra-Oving Lenie van Geenen-Oudelaar Elselies Flikweert
 
       
predikant pastoraal werker jeugd- en jongeren-werker        

 

terug