PKN
Protestantse Gemeente Wijhe
 
Kerkdiensten Kerkdiensten

 Zondag 4 februari  
 Nicolaaskerk  
 10.00 uur:  Ds. H. van Ark, Wapenveld
 Collecte:  Werelddiaconaat
   Plaatselijk kerkenwerk
 Oppasdienst:  Arianne Wennekes en Amy Dijkslag
 Bloemengroet:  Fam. Budding
   
 Zondag 11 februari  
 Nicolaaskerk  Rock Solid en Club-dienst
   m.m.v. Kinderkoor
 10.00 uur:  Ds. M. Veenstra-Oving
 Collecte:  Nationaal Fonds Kinderhulp
   Missionair werk
 Oppasdienst:  Jellie van de Werk en Marith Dijkslag
 Bloemengroet:  Mevr. Voskuil
   
 Zondag 18 februari  
 Nicolaaskerk  1e zondag Veertigdagentijd
   m.m.v. Cantorij
 10.00 uur:  Ds. M. Veenstra-Oving
 Collecte:  Zending
   Plaatselijk kerkenwerk
 Oppasdienst:  Lisanne van der Kolk en Jorien van Wijhe
 Bloemengroet:  Fam. Stuut
   
 Zondag 25 februari  
 Nicolaaskerk  2e zondag Veertigdagentijd
 10.00 uur:  Pastor mevr. L. van Geenen-Oudelaar
 Collecte:  Kerk in Actie
   Plaatselijk kerkenwerk
 Oppasdienst:  Judith de Rijk en Inez van Wijhe
 Bloemengroet:  Fam. Jalink
   
 Vrijdag 2 maart  
 Weijtendaal  Weeksluiting
 15.00 uur:  Ds. J. Wiegers, Olst
   
 Zondag 4 maart  
 Nicolaaskerk  3e zondag Veertigdagentijd
 10.00 uur:  Ds. M. Veenstra-Oving
 Collecte:  Kerk in Actie
   Plaatselijk kerkenwerk
 Oppasdienst:  Agnes Roessink
 Bloemengroet:  Fam. Schuurman

 
Bij de diensten Bij de diensten

Zondag 11 februari is een speciale viering die wordt voorbereid door het jeugdwerk en vooral gericht is op de jeugd: de Club/Rock Solid-viering. Dat wil niet zeggen dat de ouderen uit de gemeente niet welkom zijn. Integendeel. Het is juist goed dat jong en oud van elkaar weten wat hen beweegt in het leven en de geloofsbeleving. Hoe ze een viering beleven. We kunnen veel van elkaar leren. Het thema van de dienst is: ‘Omzien naar elkaar!’
Op deze zondag ontvangt u ook de Veertigdagenkalender 2018 Klein Salland Breed.

Zondag 18 februari is de eerste zondag van de Veertigdagentijd. De cantorij verleent haar medewerking aan de dienst. In de kerk zien we de kleur paars. De kleur van inkeer en bezinning.
In de Veertigdagentijd is het thema voor de kindernevendienst ‘Ik zorg voor jou!’ We lezen verhalen over Jezus die op weg is naar Pasen. In deze verhalen klinkt de zorg van God door voor Jezus en de mensen. Maar gaat ook over onderlinge zorg voor elkaar. De projectverbeelding is een grote bloem waaraan elke zondag een nieuw blad zichtbaar wordt.
Wekelijks is er aandacht voor Kerk in Actie en de spaardoosjes. Deze worden ook op 18 februari uitgereikt. Het thema is: ‘Onvoorwaardelijke liefde’.
Het symbolisch bloemschikken heeft als thema ‘Stem van hemel en aarde!’ U/jij denkt misschien: waarom verschillende thema’s? Toch blijkt dat de thema’s veel raakvlakken hebben en het vooral gaat over de levensweg door het leven. De basisschikking is een gaffelstam met twee takken die lijken op uitgestrekte armen.

Ds. Martje Veenstra-Oving
 
Dialectdienst
Jaarlijks wordt in de maand maart in de Nicolaaskerk een dienst in het plaatselijk dialect/streekdialect gehouden. Alle jaren zijn er heel veel enthousiaste bezoekers die een dergelijke dienst erg op prijs stellen. Luisteren en zingen in de dagelijkse omgangstaal van velen in Wijhe en omgeving.
Op zondag 11 maart a.s. is er weer een dergelijke dienst waaraan ook – evenals de laatste jaren – het Wiejes Cabaret medewerking verleent. Ook de bij het thema passende liedjes door het Wiejes Cabaret zijn uiteraard in dialect. Dit thema is nu ‘Wonderen zijn de wereld nog niet uit en leidt dit tot (een) goed leven?’
De voorbereidingsgroep is weer van start gegaan en probeert er een hele mooie dienst van te maken. Graag nodigen we iedereen uit en we hopen weer op veel bezoekers. Komt u/jij ook? U/jij mag het niet missen!
Dus 11 maart a.s. in de Nicolaaskerk; aanvang 19.00 uur.

 
Powerpoint Presentatie Team (PPT) Powerpoint Presentatie Team (PPT)

Elke zondagmorgen wordt de orde van dienst, in de vorm van een Powerpointpresentatie, geprojecteerd op de vijf beeldschermen in de Nicolaaskerk.

Voor meer informatie klikt u op 'lees meer' rechtsonder in de grijze balk.

lees meer »
 
 
 

Inloggen

Zoeken
Vul een zoekterm in.

Postadres

Protestantse Gemeente Wijhe
Postbus 10
8130 AA Wijhe


Kerkblad Onderweg
Kopijdatum

Inleveren kopij: uiterlijk woensdag 21 februari 2018 vóór 19.00 uur, liefst via e-mail: .

Bezorgers
Afhalen donderdag 1 maart 2018 vanaf 16.00 uur.


Webmaster
Opmerkingen over of wijzigingen voor deze website? Stuur een e-mail.


Scriba

0570-522235
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.