PKN
Protestantse Gemeente Wijhe
 
Kerkdiensten Kerkdiensten

 Zondag 30 september  
 Nicolaaskerk  Rondom 4, m.m.v. kinderkoor
 09.30 uur  Ds. M. Veenstra-Oving
 Collecte:  Leprastichting
   Plaatselijk kerkenwerk
 Oppasdienst:  Sandra Langebeeke en Jolijn Spoelstra
 Bloemengroet  Fam. Budding
   
 Zondag 7 oktober  
 Nicolaaskerk  Avondmaal
 09.30 uur:  Ds. K. Zwerver uit Raalte
 Collecte:  Zending
   Kerk en Israël
 Oppasdienst:  Agnes Roessink en Giel Lozeman
 Nicolaaskerk  Bijzonder Avondmaal
 15.00 uur:  Ds. M. Veenstra-Oving
 Collecte:  Zending
   Kerk en Israël
   
 Zondag 14 oktober  
 Nicolaaserk  
 09.30 uur:  Ds. M. Veenstra-Oving
 Collecte:  Werelddiaconaat
   Plaatselijk Kerkenwerk
 Oppasdienst:  Marije Schurink en Inez van Wijhe
   
 Zondag 21 oktober  
 Nicolaaskerk  
 09.30 uur:  Ds. S. van de Zee uit Zwolle
 Collecte:  Gevangenenzorg
   Plaatselijk Kerkenwerk
 Oppasdienst:  Jeannet Berends en Jorien van Wijhe
   
 Zondag 28 oktober  
 Nicolaaskerk  Kinderdienst, m.m.v. kinderkoor en ImPress
 10.00 uur:  Ds. M. Veenstra-Oving
 Collecte:  Nederlands Bijbelgenootschap
   Plaatselijk Kerkenwerk
 Oppasdienst:  Jellie van de Werk en Marije Stobbe
   
 Vrijdag 2 november  
 Weijtendaal  Weeksluiting
 15.00 uur:  Pastor mevr. L. van Geenen-Oudelaar
   
 Zondag 4 november  
 Nicolaaskerk  
 10.00 uur:  Ds. M. Veenstra-Oving
 Collecte:  Zending
   Plaatselijk Kerkenwerk
 Oppasdienst:  Liesbeth Slob en Birte Jansen
   

 
Bij de diensten Bij de diensten

Zondag 7 oktober staat ingepland als Klein Sallandse zondag. De predikanten van Klein Salland ruilen dan van kansel. Ds. Karolien Zwerver gaat voor in Wijhe, ds. Henk Jan Damstra in Raalte en ik mag voorgaan in Wesepe. Olst zal deze keer naar Wesepe komen. In de diensten vieren we het Avondmaal.
’s Middags is er een bijzondere Avondmaalsviering in de Nicolaaskerk. Speciaal voor mensen die ’s morgens, om welke reden dan ook, niet kunnen komen. In het verleden noemden we dit Avondmaal voor de zieken, maar die naam is niet juist.

 
Voor deze viering worden ook de mensen van het Weijtendaal uitgenodigd. Met behulp van vrijwilligers en familieleden moet het ons lukken om de mensen te vervoeren van en naar het Weijtendaal. De cantorij zal, eventueel in afgeslankte vorm, aan deze middagdienst meewerken, waarin ik mag voorgaan.
Ook zal er voor de eerste keer week shake cake zijn voor de jongeren. Zie hiervoor de rubriek van de jeugdwerker Elselies.
 
Op woensdag 24 oktober is er een viering in de sfeer van Taizé in de dagkapel bij de Rooms-Katholieke kerk in Wijhe van 19.00 uur tot 19.30 uur.
 
Zondag 28 oktober is onze jaarlijkse viering speciaal voor de kinderen van de basisschool. Het zal gaan over de rijke jongeling! Wat is het allerliefste dat je hebt? Hoe zou je het vinden om dat weg te geven? Een thema dat natuurlijk niet alleen voor kinderen geldt, maar even zo goed voor volwassenen, daarom is het ook een viering voor de hele gemeente. Het kinderkoor en ImPress zullen medewerking verlenen. Op deze zondag, zondag 4 november en op Dankdag, woensdag 7 november, zullen er in de kerk en in de tussenliggende weken in ’t Langhuus manden of karren staan waarin houdbare producten gelegd kunnen worden voor de Voedselbank.
 
Zondag 4 november zal het koor Our Choice uit Wolvega medewerking verlenen aan de viering. Dit koor heeft enkele jaren geleden ook een keer gezongen in de Nicolaaskerk.
 

 
Powerpoint Presentatie Team (PPT) Powerpoint Presentatie Team (PPT)

Elke zondagmorgen wordt de orde van dienst, in de vorm van een Powerpointpresentatie, geprojecteerd op de vijf beeldschermen in de Nicolaaskerk.

Voor meer informatie klikt u op 'lees meer' rechtsonder in de grijze balk.

lees meer »
 
 
 

Inloggen

Zoeken
Vul een zoekterm in.

Postadres

Protestantse Gemeente Wijhe
Postbus 10
8130 AA Wijhe


Kerkblad Onderweg
Kopijdatum

Inleveren kopij: uiterlijk woensdag 24 oktober 2018 vóór 19.00 uur,  liefst via e-mail: .

Bezorgers
Afhalen donderdag 1 november 2018 vanaf 16.00 uur.


Webmaster
Opmerkingen over of wijzigingen voor deze website? Stuur een e-mail.


Scriba

0570-522235
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.