PKN
Protestantse Gemeente Wijhe
 
Kerkdiensten Kerkdiensten

 Donderdag 18 april  
 Nicolaaskerk  Witte donderdag, avondmaal m.m.v. cantorij
  19.30 uur: Ds. Martje Veenstra-Oving
 Collecte: Diaconie
  Plaatselijk Kerkenwerk
   
 Vrijdag 19 april  
 Nicolaaskerk Goede vrijdag m.m.v. Cantorij
 19.30 uur:  Ds. M. Veenstra-Oving
 Collecte:  Geen
   
 Zaterdag 20 april  
 Nicolaaskerk Stille zaterdag, kinderviering
 19.30 uur:  Ds. M. Veenstra-Oving
 Collecte:   Geen
   
   Stille zaterdag, m.m.v. cantorij
 21.00 uur:  Ds. M. Veenstra-Oving
   
 Zondag 21 april  
 Nicolaaskerk Pasen - m.m.v. kinderkoor, cantorij en
 muziekensemble
 09.30 uur:  Ds. M. Veenstra-Oving
 Collecte:  Kerk in Actie: theologiestudie Pakistan
   Plaatselijk Kerkenwerk
 Oppas:  Marije en Birte
   
   
   

Voor een overzicht van alle kerkdiensten klikt u op Lees Meer. 

lees meer »
 
Bij de diensten Bij de diensten

Zondag 14 april vieren we Palmpasen. De kinderen komen vrolijk met palmpaasstokken in de kerk. We zingen Hosanna en zwaaien met de stokken. ImPress verleent haar medewerking aan deze dienst, maar ook het kinderkoor zingt een lied.

Op Witte Donderdag, 18 april, begint de paascyclus en deze loopt door tot aan paasmorgen. We komen deze avond bij elkaar om samen de Maaltijd van de Heer te vieren.

Goede Vrijdag, 19 april, staan we stil bij het lijden en sterven van Jezus. Het lijdensverhaal wordt gelezen door verschillende gemeenteleden, jong en oud. Tijdens de lezingen zijn er afbeeldingen te zien, passend bij de lezingen, gemaakt door enkele jongeren van de eat- and meetgroep van Elselies, onze jeugdwerker.

Op Stille Zaterdag, 20 april, is er om 19.30 uur een viering voor de kinderen, hun ouders en andere belangstellenden in de kerk. Wij gaan dan verder met het verhaal van Jezus na Palmpasen over donker, licht en een nieuw begin. Het kinderkoor verleent ook medewerking aan deze viering.

Om 21.00 uur is er een viering waarin we de Bijbelverhalen horen over hoe God omzag naar de mens. En zo leven we toe naar het licht van de ‘Opstanding’. De nieuwe paaskaars wordt binnengebracht en we delen samen in dat ‘Licht’. Zoals elk jaar wordt in een lantaren door een jongere het ‘Licht’ mee naar huis genomen en wordt erover gewaakt. Hiermee wordt de volgende ochtend de nieuwe paaskaars aan het begin van de dienst aangestoken.

Op paasmorgen, 21 april, wordt het project ‘Een nieuw begin’ afgerond. Vanaf 9.20 uur beginnen we met het zingen van enkele paasliederen.

In alle vieringen van de paascyclus staat het evangelie van Lucas en Johannes centraal. De cantorij, het kinderkoor en vele anderen werken mee aan deze vieringen.

Lenie gaat op paasmorgen voor op de Elshof.

NB. Denkt iedereen om de spaardoosjes? Graag meenemen op Stille Zaterdag of op 1e Paasdag.

 
Powerpoint Presentatie Team (PPT) Powerpoint Presentatie Team (PPT)

Elke zondagmorgen projecteren wij de orde van dienst, in de vorm van een powerpointpresentatie, op de vijf beeldschermen in de Nicolaaskerk.

Voor meer informatie klikt u op 'lees meer' rechtsonder in de grijze balk.

lees meer »
 
 
 

Inloggen

Zoeken
Vul een zoekterm in.

Postadres

Protestantse Gemeente Wijhe
Postbus 10
8130 AA Wijhe


Kerkblad Onderweg
Kopij aanleveren uiterlijk woensdag 24 april 2019
via .

Bezorgers halen het blad af op donderdag 2 mei 2019 vanaf 16.00 uur.


Webmaster
Opmerkingen over of wijzigingen voor deze website? Stuur een e-mail.


Scriba

0570-522235
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.