Kerkdiensten Kerkdiensten
   
 Zondag 23 juni  
 Nicolaaskerk  
 09.30 uur:  Ds. J. Wiegers uit Olst
 Collecte:  Werelddiaconaat
   Plaatselijk kerkenwerk
 Oppasdienst:  Agnes en Birte
   De collecte is voor Nigeria, waar mensen vluchten voor Boko Haram. Kerk in Actie biedt noodhulp, ondersteunt mensen die terugkeren naar veilige dorpen en stimuleert samenwerking aan een betere toekomst
   
 Zondag 30 juni  
 Nicolaaskerk  
 09.30 uur:  Ds. F. Buitink uit Heino
 Collecte:  Vrienden van De Hoop
   Plaatselijk kerkenwerk
 Oppasdienst:  Jeannet en Amy
   Vrienden van De Hoop steunt hulpverlening die niet (of deels) vergoed wordt. Te denken valt aan het loskomen van verslaving, psychische problemen of hulp om uit de prostitutie te stappen.
   
 Vrijdag 5 juli  
 Weijtendaal  Weeksluiting
 15.00 uur:  Ds. J. Wiegers uit Olst
   
 Zondag 7 juli  
 Nicolaaskerk  
 09.30 uur:  Mevr. T. Urbach-Plantinga uit Deventer
 Collecte:  Zending
   Plaatselijk kerkenwerk
 Oppasdienst:  Jellie
terug