PKN
Protestantse Gemeente Wijhe
 
Kerkblad Onderweg Kerkblad Onderweg

Bijna elke maand komt er een kerkblad uit. De artikelen daarvoor worden door de diverse raden, commissies, predikant, pastor en gemeenteleden aangeleverd.
De redactie redigeert de tekst waar nodig en voegt artikelen toe, die van buiten de gemeente komen en ons verder doen kijken dan onze plaatselijke grenzen. De redactie verzorgt ook de lay-out. Een enthousiast team zorgt voor het drukken en verspreiden van ons kerkblad.
De deadline voor inlevering van kopij staat maandelijks in het colofon van Onderweg vermeld.

Wilt u kopij sturen naar de redactie, mail dan naar .

Contactpersoon: mevr. A. Wennekes - de Bruin, e-mail: .

Abonnementenadministratie
Het kerkblad Onderweg kost € 17,50 per jaar. Betaling geschiedt eens per jaar met een acceptgiro. Een machtiging afgeven om de abonnementskosten automatisch te innen is ook mogelijk. Het kerkblad kost dan € 16,50 per jaar.
Rekeningnummer NL19 RABO 0373 7327 59 t.n.v. SKG Gouda onder vermelding van onderweg jaartal.
De abonnementadministratie wordt beheerd door dhr. H. Veenstra, tel. (0570) 54 58 42, e-mail: .

Kerkeprint
Kerkeprint verzorgt alle kopieerwerk ten behoeve van onze gemeente. Het kopieerapparaat is geïnstalleerd in ’t Langhuus. Al het kerkelijke kopieerwerk inclusief het kerkblad Onderweg wordt hierop gekopieerd.
Contactpersoon kopieerwerk: dhr. H. Kleinhuis, tel. (0570) 52 20 95
Financiële administratie: dhr. P. Jager, tel. (0570) 52 18 87

terug
 
 
 

Inloggen

Zoeken
Vul een zoekterm in.

Postadres

Protestantse Gemeente Wijhe
Postbus 10
8130 AA Wijhe


Kerkblad Onderweg
Kopij aanleveren uiterlijk woensdag 27 maart 2019
via .

Bezorgers halen het blad af op donderdag 4 april 2019 vanaf 16.00 uur.


Webmaster
Opmerkingen over of wijzigingen voor deze website? Stuur een e-mail.


Scriba

0570-522235
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.