Het project van de Stichting Dom Helder Camara in Braziliƫ.

Het project van de Stichting Dom Helder Camara in Braziliƫ.
Het project van de Stichting Dom Helder Camara in Brazilië.
 
Zoal wij u hebben toegezegd zijn hierbij het verslag en enkele foto’s van ons bezoek aan Bayeux in het NoordOosten van Brazilië.

de foto's kunt u hier vinden

Enkele foto’s konden wij op de gemeenteavond al laten zien in kleur. Maar hierbij een paar afbeeldingen van de verschillen van voor en na de behandeling en conservering van muren en daken.  Er is veel werk verzet door de experts en de vrijwilligers in Bayeux. Er is volgens het gemaakte plan gewerkt en men is keurig binnen de begroting van € 5.163,-- gebleven. Nu moeten alleen nog de reeds aanwezige nieuwe dakpannen worden geplaatst en dan is het project afgerond.
Met het bestuur van de  Stichting DomHelder Camara is er overleg geweest over de besteding van het extra bedrag wat er boven de begroting is binnen gekomen bij de ZWO.  Er is een grote wens om de computerzaal weer in orde te maken. De airco werkt niet meer . Daardoor is het in het computer leslokaal warm, vochtig en stoffig. Omstandigheden waar PC’s niet goed tegen kunnen. Drie van de 6 PC’s zijn dan ook kapot. De wens van het bestuur is: reparatie of vernieuwing van de airco en de aanschaf van 4 of 5 nieuwe PC’s. Wij steunen het van harte.  Maak kinderen vertrouwd met een computer want  dat , geeft ze meer kans op werk. Want ook in Brazilië is de computer niet uit het dagelijkse leven weg te denken.
Het nu afgesloten project Brazilië is dankzij de steun van u allen geslaagd!
De kinderen in Bayeux hebben daardoor een extra kans in het leven.


 
terug