PKN
Protestantse Gemeente Wijhe
 
Doopdiensten Doopdiensten

Gemiddeld is er eens per drie maanden een doopdienst op zondagmorgen. Een ander bijzonder moment om te laten dopen is de paaswake, aan de vooravond van Pasen. In het kerkblad Onderweg vind je de data van de doopdiensten. Als voorbereiding op de doop vindt er een voorbereidingsavond plaats. De ouders hebben zelf inbreng in de dienst ten aanzien van liederen en/of Bijbellezing. Juist in de voorbereidings-gesprekken staan we uiteraard stil bij de betekenis van de doop en je kind opvoeden met het geloof.
 
Je kunt je voor de doop opgeven bij ds. Martje Veenstra-Oving, bij de jeugdouderling of bij de wijkouderling. Wanneer je dat op prijs stelt of wanneer er bijzondere omstandigheden zijn, kan ook een extra, persoonlijk gesprek worden gevoerd. Neem daarvoor contact op met de predikant.
 
Ouders die de doopvragen van hun kind bevestigend beantwoorden, doen in feite belijdenis van hun geloof. Als één van de ouders zich niet of nauwelijks bij het christelijk geloof betrokken voelt, kan hij of zij gevraagd worden de partner te steunen in de keuze en belofte.

terug
 
 
 

Inloggen

Zoeken
Vul een zoekterm in.

Postadres

Protestantse Gemeente Wijhe
Postbus 10
8130 AA Wijhe


Kerkblad Onderweg
Kopijdatum

Inleveren kopij: uiterlijk woensdag 23 januari 2019 vóór 19.00 uur,  liefst via e-mail: .

Bezorgers
Afhalen donderdag 31 januari 2019 vanaf 16.00 uur.


Webmaster
Opmerkingen over of wijzigingen voor deze website? Stuur een e-mail.


Scriba

0570-522235
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.